Kokiskashop.bg

Защита на личните данни

Ако сте наш клиент, абонат на новини или посетител на уебсайта, Вие ни поверявате личните си данни. Ние сме отговорни за тяхната защита и сигурност. Запознайте се със защитата на лични данни, политики и права, които имате във връзка с GDPR (Регламент за защита на личните данни).

Кой е администраторът?

Ние сме компанията Kokiska s. r. o., представлявана от изпълнителния директор Jakub Kokštein, със седалище на адрес Stráň 3, 360 01 Sadov, идентификационен номер: 02509016, регистриран в Търговския регистър, воден в Районен съд в Пилзен, раздел C, вмъкване 29359 за продажбата на стоки чрез онлайн магазин, разположен на интернет адрес www.gorillasports.bg. Регистрирани сме в Службата за защита на личните данни под регистрационен номер 00055306.

Обработваме Вашите лични данни като администратор, т.е. определяме как ще се обработват личните данни и с каква цел, за колко време и избираме всички други обработващи данни, които ще ни съдействат при обработката.

Информация за връзка

Ако искате да се свържете с нас по време на обработката, можете да се свържете с нас на телефонен номер +359 878 901 158 или на имейл: info@kokiskashop.bg.

Декларация

Декларираме, че като администратор на Вашите лични данни, ние спазваме всички законови задължения, изисквани от приложимото законодателство, по-специално Закона за защита на личните данни и GDPR, и следователно, че:

 • ние ще обработваме Вашите лични данни само въз основа на валидна правна причина, по-специално на законен интерес, изпълнение на договора, правно задължение или предоставено съгласие,
 • изпълняваме задължението за информация съгласно член 13 от GDPR дори преди да започне обработването на лични данни,
 • ние ще Ви дадем възможност и ще Ви подкрепим при упражняване на правата Ви по Закона за защита на личните данни и GDPR.

Какви лични данни обработваме

Ние събираме различна информация, в зависимост кои от нашите услуги ползвате.

Ако пазарувате при нас ние събираме:

 • Име и данни за контакт: име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, банкови данни.
 • Демографски данни: пол, държава и предпочитан език.
 • Данни, генерирани въз основа на продължителността на договора: закупени продукти, сегмент на клиента, обем на предоставените услуги, методи на доставка и плащане и данни за рекламации.

Ако получавате маркетингови съобщения от нас, ние събираме:

 • Име и данни за контакт: имейл адрес, име и фамилия.
 • Демографски данни: държава, пол, език.

Ако се състезавате с нас, ние събираме:

 • Име и данни за контакт: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и в някои случаи също и Вашето потребителско име от съответната социална мрежа, сътрудничещ портал или приложение.
 • Демографски данни: пол, държава и предпочитан език.
 • За победителите в състезанията - пощенски адрес.

Ние също обработваме следните данни:

 • Данни от комуникация между нас и Вас: телефонен номер, име, фамилия, адрес, контакт в социалните мрежи.
 • Камерни записи от централата на компанията, складовете и диспансерите.
 • Записи за поведение на уебсайтове, управлявани от компания.

Защо обработваме лични данни и какво ни дава право на това?

Ние обработваме Вашите лични данни в различни ситуации за различни цели. Ако използвате нашия уебсайт, на който използваме и „бисквитки", ние използваме Вашите данни главно за наблюдение на трафика и подобряване на нашите услуги. Ако направите покупка с нас, ние използваме Вашата информация, за да обработим Вашата поръчка, да защитим Вашите правни претенции и да изпълним Вашите законови задължения. Ние също използваме Вашите контакти и друга информация, за да преглеждаме и изпращаме нашите персонализирани оферти, неизползвани купони за отстъпки и незавършени покупки. С Ваше съгласие ние предаваме данни на трети страни за показване на оферти на други уебсайтове, както и за да Ви предоставим определени допълнителни услуги. Имаме право на обработка на лични данни чрез изготвяне или изпълнение на договор с Вас, спазване на законови задължения, наши законни интереси или Ваше съгласие.

Като част от нашата дейност, ние обработваме лични данни за различни цели и в различна степен, или:

 • a.    без Вашето съгласие въз основа на изпълнението на договора, нашия законен интерес или поради изпълнението на правно задължение, или
 • b.    с Ваше съгласие.

Каква обработка можем да извършим без Ваше съгласие, зависи от целта, за която е насочена съответната обработка и в каква позиция действате спрямо нас - независимо дали сте само посетител на нашия уебсайт или купувате от нас. Можем също така да обработваме Вашите данни, ако сте адресат на стоки или услуги, поръчани от нас, ако комуникирате с нас или ако посетите нашата централа, склад или пункт за издаване.

Обработка въз основа на изпълнението на договора

Ако купувате от нас като физическо лице, ние обработваме Вашите лични данни, за да обработим Вашата поръчка, Вашите идентификационни данни и данни за контакт и информация за Вашите поръчки.

Ако закупувате от нас като представител на юридическо лице, ние обработваме същите данни за същата цел въз основа на нашия законен интерес от сключване и изпълнение на договор с лицето, което представлявате.

Фактът, че използваме тази информация за обработка на Вашата поръчка, означава, че ще я използваме по-специално:

 • за да можете да завършите поръчката си на уебсайта например, така че да не изтриете стоките, поставени в количката, или данните от чакащата поръчка;
 • за да можем да комуникираме с Вас относно поръчката, например, да изпратим потвърждение или да Ви уведомим, когато стоките са изпратени;
 • с цел плащане на стоки; в този контекст можем също да предадем Вашите данни на нашите партньори в платежната система, както е описано в Кой обработва Вашите лични данни и на кого ги предаваме;
 • с цел доставка на стоки; в този контекст можем също да предадем Вашите данни на нашите транспортни партньори, както е описано в раздела Кой обработва Вашите лични данни и на кого ги предаваме;
 • във връзка с рекламация за поръчаните стоки или услуги; в този контекст можем също да предадем Вашите данни на доставчика на стоките или на сервизния център, както е описано в раздела Кой обработва Вашите лични данни и на кого ги предаваме;
 • във връзка с Вашите други изисквания, с които ще се свържете с нас, например чрез кол центъра, както е описано в раздела Ако общувате с нас по различни канали;
 • във връзка с мисията на неизползвани купони за отстъпка;
 • във връзка с мисията на незавършена покупка.

За тази цел ние използваме лични данни за времето, необходимо за обработка на Вашата поръчка, или уреждане на договорно искане, като например рекламация.

Обработка въз основа на законен интерес

Ако купувате от нас, ние ще съхраняваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт и данни за Вашите поръчки въз основа на нашия законен интерес (без Ваше съгласие), за да защитим правни искове и нашите вътрешни записи и контрол. Нашите законни интереси тук са защитата на правни искове и контролът върху правилното предоставяне на нашите услуги.

Ние допълнително обработваме, въз основа на нашия законен интерес (т.е. без Ваше съгласие), Вашите идентификационни данни и данни за контакт, Вашите настройки и подробности за Вашите поръчки (ако купувате от нас по-късно), за да:

 • получаване на информация, въз основа на която ще можем да подобрим нашите услуги за Вас в бъдеще, за да направим Вашето пазаруване при нас още по-добро, по -специално да установим Вашето удовлетворение от нашите услуги; нашият законен интерес тук е да подобрим нашите услуги за Вас и
 • приспособяване на функциите на нашия сайт към Вашите нужди, въз основа на законния ни интерес от подобряване и персонализиране на нашите услуги; за тази цел ние също обработваме Вашия IP адрес и местоположението, получено от него,
 • предоставяне на персонализирани оферти и целенасочена реклама, които можем да Ви изпратим по имейл, текстово съобщение, социални медии, телефон или други електронни средства или по пощата до Вас; Нашият законен интерес тук е ефективното популяризиране на нашите продукти и услуги, включително да Ви информираме за неизползването на купони за отстъпка или за Вашите незавършени покупки. За да изготвим специално за Вас оферта, ние анализираме горните данни (т.е. Вашите идентификационни данни и данни за контакт и данни за Вашите поръчки) и получаваме от тях други производни данни, които използваме за тази цел. Според тези данни ние също така разделяме нашите потребители на различни групи, където всяка група ще получи своя собствена конкретна оферта.

Въз основа на нашия законен интерес (т.е. без Ваше съгласие), ние също ще използваме Вашите настройки, за да тестваме нови функции и приложения преди разгръщането, както е описано в Ако посетите нашия уебсайт.

За да защитим правни искове и нашите вътрешни записи и контрол, ние обработваме данни за продължителността на давностния период от 3 години и една година след изтичането му по отношение на исковете, заявени в края на давността. В случай на съдебно, административно или друго производство, ние обработваме Вашите лични данни до степента, необходима за продължителността на такова производство и останалата част от давността след прекратяването му.

Ние използваме лични данни за други цели за максимум 38 месеца.

Имате право да възразите срещу подобна обработка, извършена въз основа на нашия законен интерес.

Обработка въз основа на изпълнение на законови задължения

Ние също трябва да изпълняваме определени законови задължения. Ако обработваме Вашите лични данни точно поради тази причина, не е необходимо да получаваме Вашето съгласие за такава обработка. На това правно основание ние обработваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт, данни за поръчки, поради спазването по-специално на следните закони:

 • Закон № 89/2012 Coll., Граждански кодекс,
 • Закон № 634/1992 Coll., Относно защитата на потребителите,
 • Закон № 235/2004 Coll., Върху данък добавена стойност,
 • Закон № 563/1991 Coll., Относно счетоводството.

Ние използваме лични данни за тези цели за максимум 10 години.

Ако сте адресат на стоки или услуги, поръчани от нас

Ако сте адресат на стоки или услуги, поръчани от нас, ние обработваме Вашата идентификация и информация за контакт:

 • въз основа на нашия законен интерес с цел изготвяне, сключване и изпълнение на договор с нашия клиент. Изпълнението на този договор също е наш законен интерес;
 • въз основа на законния ни интерес от получаване на информация, която ще ни позволи да подобрим нашите услуги в бъдеще, или информация за генериране на нашата вътрешна статистика и отчети; нашият законен интерес тук е да подобрим нашите услуги за нашите клиенти;
 • с цел изпълнение на правни задължения, по-специално съгласно Закон № 235/2004 Coll., относно данъка върху добавената стойност и Закон № 563/1991 Coll., относно счетоводството;
 • с цел защита на правни искове и нашите вътрешни записи и контрол; нашите законни интереси тук са защитата на правни искове и контролът върху правилното предоставяне на нашите услуги.

За подготовката, сключването и изпълнението на договора с нашия клиент използваме лични данни за времето, необходимо за обработка на поръчката. След този период ние ще съхраняваме данните въз основа на нашия законен интерес, за да защитим правни искове и нашите вътрешни записи и контрол, за давностен период от 3 години и една година след изтичането му по отношение на претенции, заявени в края от давностния срок. В случай на съдебно, административно или друго производство, ние обработваме Вашите лични данни до степента, необходима за продължителността на такова производство и останалата част от давността след прекратяването му. Нашите законни интереси тук са защитата на правни искове и контролът върху правилното предоставяне на нашите услуги. За целите на изпълнение на правни задължения, ние използваме лични данни за максимум 10 години.

Имате право да възразите срещу тази обработка въз основа на законен интерес.

Ако общувате с нас по различни канали:

Ако общувате с нас по различни канали, особено чрез кол центъра, имейл и социални мрежи, ние ще обработим вашата идентификационна и контактна информация и записи на комуникации, включително записи на разговори въз основа на нашия законен интерес (т.е. без Ваше съгласие), за да да се:

 • обработване на Вашите искания; ако сте закупили от нас и Вашето искане се отнася до поръчката, ние можем да извършим тази обработка въз основа на изпълнение на договора с Вас;
 • записване на Вашите изисквания, за да можем да проверим дали ги изпълняваме правилно и навреме;
 • доказване, че сме приели и обработили Вашата заявка, например когато поръчвате някои стоки от нас по този начин или подадете жалба;
 • техния анализ за подобряване на качеството на нашите услуги.

За тези цели съхраняваме лични данни в продължение на 3 месеца. Ако направите поръчка при нас по един от каналите, ние можем да съхраняваме данните за защита на правни искове за срока на давностния период от 3 години и една година след изтичането му, по отношение на претенции, заявени в края на давностния срок. В случай на съдебно, административно или друго производство, ние обработваме Вашите лични данни до степента, необходима за продължителността на такова производство и останалата част от давността след прекратяването му.

Имате право да възразите срещу обработването въз основа на нашия законен интерес.

Ако посетите нашата централа или склад

Ако посетите тези места или тяхната околност, ние ще обработим запис от камерата, на която може да бъдете заснети, въз основа на нашия законен интерес (т.е. без Вашето съгласие), за да защитим нашата и Вашата собственост и хората, които се движат на тези места и тяхната среда, което също е нашият законен интерес.

За тази цел съхраняваме лични данни за 90 дни.

Имате право да възразите срещу тази обработка.

Ако ни дадете съгласието си

Само с Ваше съгласие можем да Ви изпращаме вдъхновяващи оферти от трети страни за период от 5 години от даването на съгласието. Това, разбира се, може да бъде отменено по всяко време чрез нашите данни за контакт.

Ако не сте наш клиент, ние обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие за изпращане на новини и интересни събития на Вашата електронна поща за период от 5 години от даването на съгласие. Ако загубите интерес към нашите новини и събития, можете да се отпишете по всяко време, като използвате връзката в долната част на всеки имейл.

Кой обработва Вашите лични данни и на кого ги предаваме?

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни за наши собствени цели като администратор. В този случай ние предаваме Вашите данни на нашите партньори, за да гарантираме плащане, доставка и други подробности за Вашата поръчка. Ние също така предаваме данните на нашите процесори, които ги обработват съгласно нашите инструкции. С Ваше съгласие можем също да предаваме данните на рекламни и социални мрежи, за да показваме персонализирани реклами на други сайтове.

Ние обработваме всички споменати лични данни като администратор. Това означава, че ние определяме определените по-горе цели, за които събираме Вашите лични данни, определяме средствата за обработка и сме отговорни за правилното им изпълнение.

Можем също така да предаваме Вашите лични данни на други субекти, които са в ролята на администратор, а именно:

 • във връзка с обработката на Вашата поръчка към нашите партньори, които участват в това споразумение, както е описано в раздела Когато купувате от нас, по-специално:
  • партньори, работещи с платежни системи с цел осигуряване на плащания, по-специално във връзка с плащания с карти,
  • транспортни партньори
  • доставчикът на стоки или сервизният център на съответния производител във връзка с рекламация относно поръчаните стоки или услуги.
 • въз основа на Вашето съгласие за реклама и социални мрежи, както е описано в раздела Използване на бисквитки и други технологии, по-специално:
  • Google Ireland Limited (регистрационен номер: 368047), със седалище в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; Декларацията за поверителност на тази компания е достъпна тук;
  • Facebook Ireland Limited, основан на 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ирландия; Декларацията за поверителност на тази компания е достъпна тук;
  • Criteo GmbH, установено на Gewürzmühlstraße 11, 80538 Мюнхен, Германия; Декларацията за поверителност на тази компания е достъпна тук;
  • Seznam.cz, a. s., идентификационен номер 26168685;
  • Heureka Shopping s. r. o.;
  • YouTube, LLC;
  • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Менло Парк, Калифорния 94025, САЩ.

За обработването на лични данни ние също използваме услугите на други обработващи лични данни компании само в съответствие с нашите инструкции и за целите, описани в раздела Защо обработваме лични данни и какво ни дава право на това. Такива процесори са:

 • доставчици на хостинг услуги като VSHosting s. r. o., WEDOS Интернет, a. s.;
 • доставчици на облаци и други доставчици на технологии и поддръжка;
 • оператори на маркетингови инструменти като Google Inc., Facebook Inc., Seznam cz, a. s., SmartSelling a. s.;
 • външен персонал, който си сътрудничи въз основа на договор;
 • доставчици на камери, системи за достъп и посещение, разположени в помещенията на компанията.

Използване на бисквитки и други технологии

Ако посетите нашия уебсайт, ние съхраняваме и след това четем малки файлове като бисквитки на Вашето устройство. Бисквитката е малък набор от букви и цифри, които съхраняваме във Вашия интернет браузър или на твърдия диск на Вашия компютър. Някои бисквитки ни позволяват да свържем Вашите дейности, докато разглеждате нашия уебсайт от момента, в който отворите прозорец на уеб браузър, до момента, в който го затворите. В момента, в който затворите прозореца на интернет браузъра, тези бисквитки ще бъдат изтрити. Други остават на устройството за определен период от време и се активират всеки път, когато посетите уебсайта, създал конкретната бисквитка. Ние също използваме пикселни тагове Facebook, Criteo, Sklik (списък), AdWords (Google), Glami, Zboží и Heureka (известни още като уеб маяци), които са малки изображения, които имат функция, подобна на бисквитките. За разлика от бисквитките, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра Ви, пикселните тагове са неразделна част от уебсайтовете. За улеснение ще посочим всички тези технологии в този документ като „бисквитки". Ние не само съхраняваме бисквитки на Вашето устройство, но също така четем тези бисквитки, които нашият уебсайт е съхранил на Вашето устройство. По-късно в този документ, за простота, ще говорим само за съхранение.

Някои бисквитки се съхраняват директно на Вашето устройство от нашия уебсайт. Тези бисквитки ни помагат:

 • да Ви идентифицираме, когато се придвижвате между страниците на нашия сайт и посещавате отново, например, за да предотвратите изтриването на Вашата количка, когато купувате, така че да можем да запомним Вашето влизане от конкретно устройство и да не Ви искаме многократно Вашия имейл и парола или да запазим коя версия трябва да Ви покажем нашия сайт, ако сайтът предлага множество вариации по това време;
 • имайте предвид, че сте ни дали съгласие съгласно този документ, или например сте предложили да участвате в конкретно проучване;
 • за вашата сигурност, за да разследваме дали някой е злоупотребил с връзката Ви с нашия сайт и не действа от Ваше име;
 • регистрираме, преглеждаме и отстраняваме неизправностите и нефункционалните компоненти на нашия уебсайт.

Такива бисквитки и други файлове са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Ако блокирате тези „бисквитки" в браузъра си, нашият уебсайт може да не работи правилно и може да не можем да Ви предоставим нашите продукти и услуги.

На Вашето устройство:

 • съхраняваме бисквитки от нашия уебсайт, които ни позволяват:
  • да следим трафика към нашия сайт, отделните му страници, генерираме статистика и отчети и измерваме ефективността на рекламата;
  • ще Ви покажем различни варианти на нашия сайт, докато тестваме нови функции;
  • Персонализираме съдържанието на нашия сайт за Вас, като например даваме приоритет за разглеждане на продукти, които вече сте разгледали, и Ви показваме други персонализирани оферти на нашия сайт.
 • позволяваме бисквитките да се съхраняват от трети страни, които могат да ги използват:
  • да събираме информация за Вашето поведение на нашия уебсайт и на други уебсайтове;
  • за показване на персонализирани оферти и насочена реклама в рамките на реклама и социални мрежи на уебсайтове, различни от нашите;
  • за свързване със социални мрежи като Facebook, включително автоматично влизане, предоставяне на функции като бутона „Харесвам" и показване на персонализирани оферти и насочени реклами в тези социални мрежи и уебсайтове, различни от нашия сайт.

За да показваме персонализирани оферти и целенасочена реклама в рекламни и социални мрежи на уебсайтове, различни от нашия сайт, ние също предаваме информация за Вашето поведение на сайта за реклами и социални мрежи. Ние обаче не предаваме Вашите идентификационни данни на такива партньори. За списък на социалните и рекламни мрежи, които използваме, вижте Кой обработва Вашата лична информация и на кого я предаваме.

Отхвърляне на бисквитки

Настройката за използване на бисквитки е част от Вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки по подразбиране. Бисквитките могат да бъдат отхвърлени чрез Вашия уеб браузър или ограничени до избраните от Вас видове. Можете да намерите информация за браузърите и как да зададете предпочитания за бисквитки на съответните уебсайтове или в документацията на интернет браузърите.

Сигурност и защита на личните данни

Ние защитаваме максимално личните данни, използвайки съвременни технологии, които съответстват на нивото на техническо развитие. Пазим ги, сякаш са наши. Ние сме предприели и поддържаме всички възможни (в момента известни) технически и организационни мерки за предотвратяване на злоупотреба, повреда или унищожаване на Вашите лични данни, по-специално:

 • Вашите лични данни ни се предават в криптирана форма. Използваме система за шифроване SSL (слой със защитен гнездо). Ние защитаваме нашите уебсайтове и други системи с помощта на технически и организационни мерки срещу загубата и унищожаването на Вашите данни, срещу достъпа на неоторизирани лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
 • Всички наши компютри и други електронни устройства са защитени срещу неоторизиран достъп.
 • Вашите данни на хартиен носител също са правилно обезопасени и заключени и след това сигурно нарязани.

За нашите процесори ние изискваме доказателство за съответствие на техните системи с регламента GDPR.

Прехвърляне на данни извън Европейския съюз

Ние обработваме данни изключително в Европейския съюз или ако съответният неевропейски процесор се ангажира да спазва стандартните договорни клаузи, издадени от Европейската комисия.

Вашите права във връзка със защитата на личните данни

Имате редица права във връзка с Вашите лични данни. Те включват правото на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничения за обработка, преносимост, възражения и жалби.

Точно както ние имаме нашите права и задължения при обработването на Вашите лични данни, Вие също имате определени права при обработката на Вашите лични данни. Тези права включват:

Правото на информация

Имате право на информация, която вече е попълнена в тази информационна страница с принципите на обработка на лични данни.

Право на достъп

Просто казано, имате право да знаете какви данни обработваме за Вас, с каква цел, за колко време, къде събираме Вашите лични данни, на кого ги прехвърляме, кой ги обработва извън нас и какви други права имате за обработване на Вашите лични данни. Можете да научите всичко това в този документ. Ако обаче не сте сигурни относно личната информация, която обработваме за Вас, можете да поискате от нас да потвърдим дали личната информация за Вас се обработва или не, и ако е така, имате право на достъп до тази лична информация. Като част от правото на достъп можете да поискате от нас копие на личните данни, които се обработват, като първото копие се предоставя безплатно, а останалите вече се заплащат.

Право на корекция

Да се ​​греши е човешко. Ако установите, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни или непълни, имате право да ги коригирате или допълните без ненужно забавяне.

Право на изтриване

В някои случаи имате право да изтриете личната си информация. Ние ще изтрием Вашите лични данни без излишно забавяне, ако е изпълнена някоя от следните причини:

 • вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги обработвали;
 • оттегляте съгласието си за обработване на лични данни, които са данни, за обработката на които е необходимо Вашето съгласие и в същото време нямаме друга причина, поради която трябва да продължим да обработваме тези данни;
 • упражнявате правото си да възразите срещу обработването (вижте правото да възразите срещу обработката по-долу) срещу личните данни, които обработваме въз основа на нашите законни интереси и установяваме, че вече нямаме такива законни интереси, които да оправдаят подобна обработка или
 • смятате, че извършената от нас обработка на лични данни е престанала да отговаря на общо обвързващите разпоредби.

Но имайте предвид, че дори това да е една от тези причини, това не означава, че ще изтрием незабавно всички Ваши лични данни. Това право не се прилага, ако обработването на Вашите лични данни все още е необходимо за изпълнение на нашето правно задължение или за определяне, упражняване или защита на нашите правни претенции (вижте раздела Защо обработваме лични данни и какво ни дава право да го правим).

Право на ограничаване на обработката

В някои случаи, освен правото на изтриване, можете да упражните правото да ограничите обработката на лични данни. Това право Ви позволява в определени случаи да поискате Вашите лични данни да бъдат маркирани и тези данни да не подлежат на никакви допълнителни операции по обработка - в този случай не завинаги (както в случая с правото на изтриване), но за ограничен период от време. Трябва да ограничим обработването на лични данни, ако:

 • отричате точността на личната си информация, преди да се съгласим коя информация е вярна;
 • ние обработваме Вашите лични данни без достатъчно правно основание (например извън това, което трябва да обработим), но Вие само ще предпочетете да ограничите тези данни, преди да ги изтриете (например, ако очаквате да ни предоставите такива данни в бъдеще);
 • вече не се нуждаем от Вашите лични данни за горепосочените цели на обработка, но Вие ги изисквате за определяне, налагане или защита на Вашите правни искове, или
 • възразявате срещу обработката. Правото на възражение е описано по-подробно по-долу в главата Право на възражение срещу обработка. За периода, за който съхраняваме информация, ако възражението Ви е основателно, ние сме длъжни да ограничим обработването на Вашите лични данни.

Право на преносимост

Имате право да получите от нас всички Ваши лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме въз основа на Вашето съгласие (вижте раздела Ако ни дадете съгласието си) и въз основа на изпълнението на договора. Ние ще Ви предоставим Вашите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.

Ако искате да вземете Вашите лични данни и да ги прехвърлите на някой друг, ние ще действаме по същия начин, както при упражняване на правото на достъп - с единствената разлика, че ще Ви предоставим информацията в машинно четима форма. Тук имаме нужда от поне 30 дни.

Право на възражение срещу обработката

Имате право да възразите срещу обработването на лични данни, което се извършва въз основа на нашия законен интерес (вижте раздела Защо обработваме лични данни и какво ни дава право на това). В случай на маркетингови дейности, ние ще спрем обработването на Вашите лични данни без допълнително забавяне; в други случаи ще го направим, освен ако нямаме убедителни причини да продължим с такава обработка.

Право на подаване на жалба

Ако смятате, че не обработваме Вашите данни в съответствие със закона, имате право да се свържете с Службата за защита на личните данни по всяко време с вашата жалба. Ще бъдем много щастливи, ако първо ни уведомите за това подозрение, за да можем да направим нещо по въпроса и да поправим всички грешки.

Отпишете се от изпращане на бюлетини и бизнес съобщения

Изпращаме Ви имейли с оферти, статии или продукти и услуги, ако сте наш клиент, въз основа на нашия законен интерес.

Ако все още не сте клиент, ние ще Ви ги изпратим само с Ваше съгласие. И в двата случая можете да се отпишете от нашите имейли, като натиснете връзката за отписване във всеки имейл, който изпращате.

Тайност

Бихме искали да Ви уверим, че нашите служители и колеги, които ще обработват Вашите лични данни, са длъжни да поддържат поверителността на личните данни и мерките за сигурност, чието разкриване би застрашило сигурността на Вашите лични данни. В същото време тази поверителност продължава дори след прекратяване на Вашите договорни отношения с нас. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни без Ваше съгласие.

Тези принципи за обработка на лични данни се прилагат от 01.03.2021 г. и заменят предишната защита на личните данни.

Зареждане
Зарежда се